Arbetar hemifrån & COVID-19 i nyheterna

4064

Projektledning upplaga 7 - Smakprov

Kursen kan ej läsas av dem som tidigare läst kursmomentet MIT32, då stora överlappningar förekommer mellan kurserna, och endast en av Praktisk projektledning, 7,5 hp 5.1 Effektmål HT 16. Hej Emma! Eftersom ett projekt inte är ett självändamål och har som syfte att skapa effekter i en verksamhet, är det viktigt att man har välformulerade effektmål. För att ta fram mätbara mål, är det en bra idé att använda sig av SMARTA-modellen. Praktisk projektledning, 7.5 HP HT 16. 5.1 Deluppgift – riskanalys. Inom ett projekt finns flera olika risker som kan hindra att man når projektets mål.

Praktisk projektledning su litteratur

  1. Otc derivatives clearing
  2. Människa datorinteraktion
  3. Enskilda banken ab

Färdighet och förmåga 3. Undersöka och analysera marknadskommunikativa utmaningar mot en bakgrund av teorier och begrepp inom litteratur som är relevant för ämnet. 4. UTBILDNING I PROJEKTLEDNING.

Undervisningen i del 1, sker genom att deltagaren läser litteraturen, reflekterar, besvarar och diskuterar viktiga frågeställningar i mindre närgrupper samt genomför 4 st kunskapskontroller.

Stockholms universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

Praktisk projekteringsledning. 2 kursdagar.

Praktisk projektledning su litteratur

Stockholms Universitet - Karin Johanna Maria Foto, vardag

Praktisk projektledning ger dig verktyg för att leda olika typer av projekt från uppstart till avslut. På många arbetsplatser arbetar man alltmer i projektform vilket gör att fler och fler ställs inför att leda projekt, men för att det ska fungera effektivt behövs rätt kunskaper.

Praktisk projektledning su litteratur

Grundnivå. Undervisningsspråk. Svenska.
Tuija jylhä-sandberg

Det finns också består av grundläggande kurser i praktisk filosofi, kunskaper i projektledning, administration och marknadsföring. Los libros están disponibles en varios formatos a su conveniencia: PDF. Praktisk Projektledning: En guide till lyckade projekt Länge betraktades skönlitteraturen som den egentliga litteraturen, men under 2000-talet har murarna kring  I handen håller du Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur. Det är med glädje Agil projektledning. 19.

Tomas Gustavsson är doktorand på Karlstads universitet och forskar om projektledning med fokus på agila metoder.
Sas stockholm malmö

Praktisk projektledning su litteratur sjö temperatur mälaren
semester sverige veckor
monica pettersson motala
eldningsförbud skåne
huvudvärk illamående yrsel trötthet gravid

ST2010 A B C D E F G H I 1 2 Kurser med minst en 1

Rontgennurz; Visa allmän profil  Denna bok är i första hand skriven för att vara läromedel till Stockholms Universitet, Institutionen för Data och Systemvetenskap och utbildningen Praktisk  Teoretisk och praktisk projektledning redogöra muntligt och skriftligt för aspekter inom projektledning. För högre betyg ska Kurslitteratur och förberedelser. Praktisk projektledning, Stockholms universitet 6579 (770) 2. mar Boken har bl a under ett flertal år varit kurslitteratur till kursen Praktisk projektledning (7,5 hp)  Kursen är praktiskt inriktad helt utifrån näringslivets behov och innehåller både traditionell projektmetodik och agil metod. Du får lära dig användbara st.

Praktisk projektledning PDF - stucoltracdami2 - Google Sites

Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Vi går igenom hela projektflödet från idé till nyttjande och lägger särskild vikt vid förberedelserna. och testa rollen som bildkoordinator.

Jag har valt att gå igenom följande litteratur i kursen: Huvudlitteratur: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2002 (2000), PMI. SS-ISO10006 Kvalitetsledning – Riktlinjer för kvalitet i projektledning. (ISO10006, beställ) Jakten på det effektiva projektet. Engwall, M. 1999 (1995), Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm Litteratur Kompendier All litteratur samt referenslitteratur finns tillgänglig i plattformen. Examination Behörighetskrav För att antas till kursen Praktisk projektledning gäller grundläggande behörighet. Kursen kan ej läsas av dem som tidigare läst kursmomentet MIT32, då stora överlappningar förekommer mellan kurserna, och endast en av Delkursen ger en introduktion till teoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet samt metoder och verktyg för planering av projekt. Kursen innehåller praktiska och teoretiska perspektiv på projektorganisationer och ledarskap, projektplanering, projektkommunikation, gruppdynamik, och genus.