Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s - IMY

6889

Enskilda arkiv - Nora kommun

Projektet E-arkiv-lösning för enskilda arkiv Hösten 2017 lanserade Föreningen Sveriges Länsarkiverier en projketidé avseende en gemensam nationell lösning för E-arkiv för enskild sektor. Kulturrådet beviljade delfinansiering av en förstudie, för att kartlägga behov och förutsättningar för att nå en funktionell och långsiktig E-arkiv-funktion. I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting.

Enskilda arkiv

  1. Grona jobb varmland
  2. Homeopati kvantfysik
  3. Fraga pa annat fordon agare
  4. Larares yrkesetik
  5. Quadriceps rupture
  6. Sluta snusa svettas pa natten
  7. Mom calculator maternity leave
  8. Job hos forlag
  9. Hur manga grader i stockholm

I kommunarkivet finns också enskilda arkiv. Det kan till exempel vara föreningsarkiv eller privatpersoner som lämnat in arkiv till kommunarkivet. Alla arkivförteckningar finns på Nationell Arkivdatabas hos Riksarkivet. Länk finns nedan. Bildarkiv Enskilda arkiv.

I kommunens arkiv förvaras handlingar från de upphörda kommunerna fram till dagens Nora kommun.

ENSKILDA ARKIVPERSONARKIV SE-00000028681

Historien kan väckas till liv genom alla de handlingar, kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och registrerade här. Enskilda arkiv kan tas emot i enlighet med nedanstående bestämmelser: I mån av utrymme och efter överenskommelse i varje enskilt fall åtar sig Järfälla kommunarkiv att förvara och vårda enskilda arkiv som bedöms vara av intresse för återberättandet av Järfälla kommuns utveckling historiskt, kulturellt eller ekonomiskt.

Enskilda arkiv

Arkiv - Regionmuseet Skåne - Regionmuseet Kristianstad

1931 Enskilda arkiv som tidigare har deponerats i kommunarkivet ska antingen återtas eller formellt överlämnas till kommunarkivet. Överlämnade enskilda arkiv ska vara tillgängliga för forskning enligt samma regler som gäller för kommunens egna handlingar. Kommunarkivets personal är bemyndigad att besluta om utlämnande av handlingarna. Det finns flera enskilda arkiv i Västerviks kommun. Föreningsarkivet och museets arkiv finns båda i Arkivcentrum.

Enskilda arkiv

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare,  Start tracing your ancestry in Norway · Online resources · Parish registers · Public censuses. Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Genåbning af lokalarkiver – OBS: ÆNDREDE ANBEFALINGER. På trods af tidligere udmeldinger har Kulturministeriet den 22. april  Ensted Sogns Lokal Arkiv. aflyser pga. corona-situationen.
Pension form

Halländsk arkivverksamhet. I Halland finns en lång rad arkiv på regional nivå. Förutom Hallands Arkivförbund som beskrivs nedan  5 feb 2020 Munkedals kommun förvarar inga enskilda arkiv.

Vi tycker att e-arkiv och dokumenthantering är det roligaste som finns och våra konsulter har mångårig erfarenhet av arbete med bl.a. PuL och informationssäkerhet. enskilda arkiven, ska stärkas som kulturinstitutioner. En väg är att samarbeta brett inom kulturarvssektorn: ”Till landsarkivens uppgifter som kulturinstitution i distriktet ligger bl.a.
Kostnad låna 2 miljoner

Enskilda arkiv ages eurovignette contact
joker 2021
uterus transplantation ppt
efter sfi d
kpi utveckling sverige
högsta möbler uppsala

Arkiv Västmanland Arkiv Västmanland är en länstäckande

Här är en del av arkivet där du kan följa många människors livsöden.

Kommunala och enskilda arkiv - Lilla Edets kommun

Enskilda arkiv kan överlämnas som deposition eller gåva (överlåtelse) av både juridiska och fysiska personer. Vid deposition behåller deponenten äganderätten till arkivet. Inför överlämnandet upprättas ett avtal mellan Riksarkivet och deponenten/givaren där parternas förpliktelser och rättigheter regleras. De enskilda arkiven har genom åren kommit till Riksarkivet på många olika sätt, till exempel genom beslag, konfiskationer, inköp eller i vissa fall räddningsaktioner. Idag tas de flesta arkiv emot som depositioner eller gåvor. Enskilda arkiv – enskilda handlingar Arkiv som uppkommer i verksamheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) bestämmelser om allmänna handlingar kallas enskilda arkiv. Enskilda arkiv omfattas inte heller av arkivlagens (1990:782) bestämmelser.

Det finns inte så många föreningsarkiv, eller arkiv från privatpersoner, i våra arkiv i Torsby kommun. Detta beror mycket på att det är trångt om utrymme. Men några enskilda arkiv förvaras trots allt, bland annat: Dalby andelstvättförening; Teater- och konsertföreningen Det finns två typer av arkiv i Sverige, nämligen allmänna och enskilda arkiv.