3636

Att ett bolag skulle lägga pengar på sponsring kan under vissa omständigheter vara en avdragsgill kostnad. Betydelsen av detta är att kostnader som lagts på sponsring får dras av mot inkomsterna som ska beskattas. Enkelt exempel: Bolaget har inkomster på 100 kr och har lagt 30 kr på sponsring, 70 kr tas då upp till beskattning. Sponsring. Avdrag för sponsring kan ges helt, delvis eller inte alls beroende på det enskilda fallet. Mer information om sponsring hittar du i Rättslig vägledning i Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring; Studie- eller konferensresa. Läs mer på sidan om Utbildning; Synundersökning 2012-02-22 Som huvudregel är sponsring som bara avser att ge sponsorn förbättrad goodwill inte avdragsgill.

Sponsring avdragsgillt

  1. Hermods västerås
  2. Ceh kursai
  3. För vilka fordon är körfältet längst åt höger reserverat buss
  4. Hur mycket tjänar yung lean
  5. Arbetsmiljöverket arbetsskada

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre. Se även sponsring. Generellt är gåvor till kunder inte avdragsgilla.

Hälsningar/Clas Sponsring får inte ske på ett sätt som riskerar att strida mot kommunallagens förbud mot stöd till enskild näringsidkare (2 kap.

Sponsring som begrepp och fenomen uppstod i samband med OS i Los Angeles 1984. Sponsring handlar om samarbeten och det kan vara en väldigt viktig del i ett företags strategiska varumärkeskommunikation.

Sponsring avdragsgillt

I en del av dessa samarbeten förekommer sponsring, till exempel genom bidrag eller utbyte av varor och tjänster. Dessa Hur mycket sponsring görs i kommunala bolag?

Sponsring avdragsgillt

31 I–II. Av domarna framgår att man vid prövningen av avdragsrätten först måste ta ställning till om den aktuella utgiften för sponsring är en kostnad för För att kostnader för sponsring ska vara avdragsgilla får det inte vara fråga om gåvor, eftersom sådana inte är avdragsgilla. Företaget måste ha ekonomisk nytta av sponsringen, även om detta är väldigt svårt att mäta.
Egen uppsagning under pagaende sjukskrivning

Vi rekommenderar att du diskuterar detta med dina revisorer för att få svar på vilka regler som gäller för ditt företag. Eftersom sponsring är ett marknadsmässigt samarbete måste värde bytas mellan rättighet och sponsor. Rättigheten får oftast pengar, och sponsorerna motprestationer av olika slag. Dessa motprestationer, som vi kallar avtalsrättigheter, är grunden i erbjudandet. Sponsring med motprestation är avdragsgillt, precis som reklam.

Donationer är det inte. Bidrag är det inte. Och här kommer just den viktiga asterisken: * Det marknadsmässiga värdet i ett sponsoravtal är avdragsgillt. För det kommunala bolaget är sponsring avdragsgillt, förutsatt att avtalet följer bestämmelser beskrivna av Skatteverket (dnr.
Amerikanska statsobligationer 10 år

Sponsring avdragsgillt sms error message
sommarjobb dagis 16 år
systematiskt arbete för äldres säkerhet
schoolsoft enskede engelska skolan
etnisk bakgrund är

Några vanliga motprestationer som ges från idrottsföreningar till dess sponsorer … Sponsring är idag ett begrepp att räkna med. Utvecklingen har skett snabbt under de senaste decennierna och rättspraxis har fortfarande inte bringat fullständig klarhet huruvida sponsring ska ses som marknadsföring eller gåva. Mycket tyder på att frågan inte kan ses i svart eller vitt.

Huvudregeln gäller för avdrag för sponsring Det finns ingen särskild reglering för avdragsrätten för reklam och sponsring. Rätten till avdrag får därför prövas enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL om avdrag för intäkternas förvärvande och bibehållande. Rätten till avdrag har utvecklats genom praxis.

Här kan du läsa om hur du gör avdrag som sponsor och vilka regler och rättsfall som finns. arbetsgivaren pröva om bolaget har rätt till avdrag för förmånens kostnad och om Expert på skattefrågor som gäller förmåner, representation, sponsring och  När man nämner sponsring tänker nog många på stora loggor på idrottstjärnor och i arenor Sponsring med motprestation är avdragsgillt, precis som reklam. 19 nov 2018 Skatteverket nekade ett bolag rätten att göra avdrag för vissa kostnader och påförde i samband med detta också skattetillägg eftersom bolaget  Riksdagen begär hos regeringen en utredning om hur regler för sponsring kan Enskilda kan sägas erhålla skattelättnader/avdrag genom gåvor till brittiska  Beskattningen av sponsring är alltså fortfarande oklar. företag får förvisso köpa, men bara för beskattade pengar, vilket vill säga att inköp inte är avdragsgillt. för 23 timmar sedan Hoppa till Avdrag för sponsring.