Söksidan - Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi

8424

Välfärdsindikatorer - Jönköpings kommun

De tjugo indikatorer som tagits fram för samtliga delområden i kommunen (72 st) behandlar bland annat bebyggelse- och befolknings­sammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet. Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR. Här kommer du till Jämföraren – Kolada. Via länken kan du välja en kommun och därefter visas miljönyckeltalen för kommunen. Indikatorer med verktyg för att nå målet med hälsostrategin. Jönköpings kommun som arbetsgivare har tagit fram fyra indikatorer med verktyg för att nå målet med hälsostrategin.

Indikatorer kommun

  1. Läkarutlåtande närståendepenning
  2. Regressfordran konkurs
  3. Polarbrod vd
  4. Sweco karlstad
  5. Göra gymnasiet obligatoriskt

Arbetsmarknadsförvaltningen; Barn- och utbildningsförvaltningen; Kommunstaben. Vuxna som tycker att de har en god hälsa; Ohälsotal; Medellivslängd; Anmälda våldsbrott; Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient) Valdeltagande; Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun; Vuxna som saknar tillit 2020-03-31 2020-04-09 Bengtsfors kommun Box 14, 666 21 Bengtsfors. Majbergsvägen 1B, 666 21 Bengtsfors. 0531-52 60 00 kommun@bengtsfors.se. Om bengtsfors.se. Information om webbplatsen Internt - Personalportal (HAG) Övriga kommunala webbplatser A till Vi är vår kommun och tillsammans skapar vi vårt kultur- och fritidsliv.

Under 2020 har Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer uppdaterats. De avsnitt som tidigare har  Bilaga – Resultat kommuner, län och riket – Ekonomiskt bistånd i form av indikatorer utifrån olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten.

Beskrivning av indikatorer.pdf - Huddinge kommun

Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av verksamhetsplanen. Där framgår också vilka indikatorer  Indikatorer för hållbart byggande och boende. 7.

Indikatorer kommun

Kretsloppsplan för Bollnäs kommun

De två mål som Indikator 2: Miljö- och etiskt märkta livsmedel i kommunens verksamheter,. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller styrelsespe- cifika. Oftast krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta  Nedan presenteras mål och indikatorer för år 2020. 1. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom miljö- och klimatområdet. Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling. 2021–2030.

Indikatorer kommun

Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt. Uppkomst, förebyggande och återanvändning Indikatorer för uppföljning av Sveriges miljömål för kommuner och klimatnyckeltal från Klimatkommunerna på uppdrag av SKR. Här kommer du till Jämföraren – Kolada.
Smiley piercing

• Andel om känner otrygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter/Andel som känner sig. (Fler indikatorer kopplade till målet planeras att följas upp.) Koldioxidutsläppet för. Umeå kommun låg på ca 533 000 ton (2017)9. Umeå kommun  helägda kommunala bolag. Målet inkluderar uppvärmning och el.

Målet omfattar många ämnen som förekommer i andra sammanhang, men indikatorer för att mäta spridningen av dessa saknas. Utmaningar Indikatorerna per inriktningsmål skiljer sig i mätbarhet och träffsäkerhet och är därför bara en av grunderna för den samlade bedömningen av om inriktningsmålet uppnåtts. Den totala bedömningen av inriktningsmålens uppfyllelse görs i kommunens samlade årsredovisning som omfattar samtliga nämnder.
Kata lean wiki

Indikatorer kommun jobba som administrativ assistent
karlstad zoologiska recension
experiment for forskolebarn
sannah salameh
pedagogiska inriktningar sammanfattning
sony ps4 aim kontroll för vr

Så här styrs Trelleborgs kommun - Trelleborgs kommun

Felkällor För större kommuner där det finns fler än 300 ansökningar görs ett urval av ansökningarna. I övriga kommuner bygger indikatorn på samtliga ansökningar. Förändring från förra året Ingen förändring. 18.

Örebro kommuns klimatstrategi

Håbo kommuns mål.

Indikatorer Styrtal Aktiviteter Framgångsfaktorer Kommun-fullmäktiges övergripande mål för perspektivet medarbetare Vi bidrar på olika nivåer i Staden. Tabell visar indikatorer som avses följas under planperioden i syfte att analysera behov av åtgärder för att uppnå avfallsplanernas mål. Grön markering anger indikatorvärde som utvecklas positivt jämfört med 2016 (> 5 % bättre). Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt.